MWAMAGANE IGITESHA AGACIRO UMUNTU

CEPJ

Muri icyo kiganiro i Vatikani, Papa yashyize ku ruhande ijambo yari yateguye, maze atangira gusubiza ibibazo bamubajije. Mu ijambo rye, yateruye ashishikariza abari mu nama guhagurukira kurwanya ivangura mu bantu rikumira abanyantegenke no guharanira kubakura mu bwigunge, bafasha imiryango y’abantu kurenga umuco wo kutita ku bintu n’ubwikanyize kugira ngo bitoze umuco w’ubufatanye.

Papa yemeza na none ko « Guhindura ibintu bishoboka » mu nyandiko yashyikirije abanyamuryango ba Caritas Internationalis : « Ubukene, inzara, indwara, ikandamiza ntawe wabivukanye, kandi si akarande. (…) Rwose dushobora gutanga umusanzu wo guhindura ibintu cyangwa se kubivugurura ».

Papa Fransisko yasabye kugira ubutwari nk’abahanuzi no gukomeza ibyo bimenyetso bito n’ibikomeye by’urugwiro n’ubufatanye bifite ubushobozi bwo kumurikira ubuzima bw’abana n’abantu bashaje, abimukira n’impunzi. Ni muri urwo rwego yashimagije gahunda ya Caritas Internationalis iri imbere ku byerekeye abimukira, ati : « Ndizera ko uyu mugambi mwiza uzakingura imitima ya benshi kugira ngo bakire impunzi n’abimukira, maze bashobore kumva ko bari iwabo mu miryango yacu »

Robert MAKUTA

Inkuru dukesha fr.zenit.org


Byanditswe : tariki ya 18 Ugushyingo 2016 saa 16:48:57, ubu , : 364
Uwabitangaje : Secretariat CEPJ

֩ Ibitekerezo kuri iyi nkuru (0)

Nta gitekerezo kiratangwa kuri iyi nkuru, tanga agatego ube uwa mbere kugira icyo ubivugaho

Umugenzuzi

Funga Amazina:

Ijambo ry'ibanga:

Ohereza igitekerezo

Funga       
     

-
-


B I U URL    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Ohereza ifoto (itarengeje 200 kb), ariko si ngombwa

Andika iri jambo ry'igenzura:   1ec5a