IMINSI MPUZAMAHANGA Y'URUBYIRUKO ITAHA IZIBANDA KU MUBYEYI BIKIRA MARIYA

CEPJ

Kuri uyu wa 22 Ugushyingo 2016, ibiro bya Papa bishinzwe abalayiki, umuryango n’ubuzima byatangaje insanganyamatsiko Nyirubutungane Papa yahisemo muri iyi myaka itatu iri imbere :

1. Umunsi Mpuzamahanga w’Urubyiruko wa 32, 2017 : « Ushobora byose yangiriye ibitangaza » (Lk 1, 49)

2. Umunsi Mpuzamahanga w’Urubyiruko wa 33, 2018 : « Wigira ubwoba, Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. » (Lk 1, 30)

3. Umunsi Mpuzamahanga w’Urubyiruko wa 34, 2019 (Panama) : « Ndi umuja wa Nyagasani ; byose bimbeho nk’uko ubivuze. » (Lk 1, 38)

Nk’uko byatangajwe, mu mwaka wa 2017 no mu 2018, Umunsi Mpuzamahanga w’Urubyiruko (JMJ) uzizihirizwa muri buri gihugu, hirya no hino muri za diyosezi. Ariko uzasenderezwa mu muhimbazo mpuzamahanga uzabera mu gihugu cya Panama mu mwaka wa 2019.

Ibiro bya Papa birahamya ko uku kwibanda kuri Bikira Mariya bikomeza insanganyamatsiko yatangiye mu minsi itatu iheruka y’Umunsi Mpuzamahanga w’Urubyiruko (2014-2016), iminsi yibanze ku ngingo nterahirwe, kuko Bikira Mariya ari we ibisekuruza byose bizita Umuhire.

Byongeye kandi, uku kwibanda kuri Mariya biributsa amagambo Papa Fransisko yavugiye mu Munsi Mpuzamahanga wabereye Karakoviya (Cracovie) mu 2016, yerekana ko Umubyeyi wa Yezu ari we cyitegererezo ukwiye kwiganwa.

Mu gihe cya JMJ yabereye mu gihugu cya Polonye, Papa Fransisko yahamagariye urubyiruko kuzirikana ibihe byahise, kugira ubutwari bwo guhangara igihe turimo no kugira/kuba amizero y’ejo hazaza. Bityo izi nsanganyamatsiko zitaha zasobanurwa mu buryo bukurikira : « urubyiruko ruri mu rugendo mu gihe cyahise (2017), mu gihe turimo (2018) no mu gihe kizaza (2019), ruzarangwa n’indangagaciro nyobokamana eshatu : ukwemera, urukundo n’amizero ».

Rero, iyi gahunda yateguriwe urubyiruko iri mu murongo umwe n’insanganyamatsiko Papa Fransisko yageneye Sinodi y’Abepiskopi itaha : « Urubyiruko, ukwemera no gushishoza imihamagaro »

Robert MAKUTA

Inkuru dukesha fr.zenit.org


Byanditswe : tariki ya 23 Ugushyingo 2016 saa 17:53:12, ubu , : 351
Uwabitangaje : Secretariat CEPJ

֩ Ibitekerezo kuri iyi nkuru (0)

Nta gitekerezo kiratangwa kuri iyi nkuru, tanga agatego ube uwa mbere kugira icyo ubivugaho

Umugenzuzi

Funga Amazina:

Ijambo ry'ibanga:

Ohereza igitekerezo

Funga       
     

-
-


B I U URL    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Ohereza ifoto (itarengeje 200 kb), ariko si ngombwa

Andika iri jambo ry'igenzura:   250a0