UMUNSI W'IGIHUGU W'URUBYIRUKO GATOLIKA MU RWANDA 2016

CEPJ
Kuva mu mwaka wa 2005, Inama y’Abepiskopi Gatolika mu Rwanda yashyizeho Umunsi w’urubyiruko Gatolika mu rwego rwo gushyigikira no gufasha iyogezabutumwa ry’urubyiruko. Uwo munsi uhimbazwa ku cyumweru cya nyuma cy’ukwezi kwa mbere buri mwaka mu rwego rwo kugira ngo bihure cyangwa byegerane n’umunsi wa Mt Don Bosco, Umurinzi w’urubyiruko; umunsi uba tariki ya 31 Mutarama. Iyo uyu munsi ubaye atari ku cyumweru, uhimbazwa ku cyumweru kibanziriza iyi tariki.
  1. Uburyo uyu munsi utegurwa?
Uyu munsi ubanzirizwa n’isengesho ry’iminsi 9 (Noveni). Muri iyo Noveni niho urubyiruko rutangira gukusanya ituro ryahariwe urubyiruko kugeza ku cyumweru nyirizina uwo munsi uhimbarizwamo. Noveni itegurwa mu mashuri, mu miryangoremezo, amasantarali ndetse no ku rwego rwa Paruwasi, mbese aho urubyiruko rushobora guhurira.
Uwo munsi uhimbazwa muri buri Paruwasi zose zo mu Rwanda uko ari 176 ndetse no ku rwego rwa buri Diyosezi. Ni umunsi urubyiruko rumaze kumenyera. Insanganyamatsiko tuzagenderaho muri uyu mwaka nk’uko bisanzwe yatanzwe na Papa Fransisco ikaba igomba kuzirikanwa ku isi yose. Uyu mwaka iragira iti: “Hahirwa abagiraimpuhwe, kuko bazazigirirwa” (Mt5, 7). Ni insanganyamatsiko igendanye n’umwaka w’impuhwe z’Imana Papa yafunguye tariki ya 08 Ukuboza 2015.
  1. Ituro ry’uwo munsi rigenerwa iyogezabutumwa ry’urubyiruko
Mu rwego rwo gufasha iyogezabutumwa ry’urubyiruko mu nzego zose uvuye kuri Paruwasi kugeza ku rwego rw’igihugu rw’Akanama k’Abepiskopi gashinzwe iyogezabutumwa ry’ubyiruko, Inama y’Abepiskopi gatolika mu Rwanda yemeje ko iryo turo ryo mu ma Paruwasi ndetse n’ahandi habereye Misa n’imihimbazo ry’uwo munsi rikusanywa. Iryabonetse ½ kigasigara kuri Paruwasi, ikindi kikoherezwa muri Komisiyo ishinzwe urubyiruko muri Diyosezi. Nayo igafata ½ ikacyohereza mu kanama k’Abepiskopi gashinzwe iyogezabutumwa ry’urubyiruko mu Rwanda. Twibutse ko iryo turo rikoreshwa mu iyogezabutumwa ry’urubyiruko harimo: ingendo z’abahagarariye abandi mu nama batumirwamo, inama zitegura ikenurabushyo ry’urubyiruko kuri buri rwego, imyiherero ibafasha gusabana n’Imana, amahugurwa ku bijyanye n’iyobokamana ndetse n’iterambere mu rubyiruko, Forum z’urubyiruko, gufasha abababaye ndetse n’icyiciro cy’imikino n’imyidagaduro. Iryo turo kandi rishobora gufasha urubyiruko mu bindi bikorwa byabo ndetse no mu zindi gahunda ziri mu iteganyabikorwa ry’uwo mwaka.
  1. Ubutumwa bwihariye butangwa kuri uwo munsi
Ubutumwa bw’ibanze butangwa ni ubwo Papa yageneye urubyiruko. Ubwo butumwa busomwa muri buri Paruwasi na Santarali. Ni ubwo ari ubutumwa bw’uwo munsi, ariko urubyiruko rugomba kubuzirikana umwaka wose mu mahuriro atandukanye uhereye ku ma santarali, Paruwasi, Diyosezi kugeza ku rwego rw’igihugu muri Forum y’igihugu y’Urubyiruko Gatolika. Uyu mwaka izabera muri Diyosezi ya Kibungo, Paruwasi Rwamagana mu kwezi k’Ugushyingo 2016. Papa mu nyigisho ye asaba urubyiruko gutinyuka bagahanga amaso indoor ya Yezu Nyirimpuhwe, indoor yuje urukundo ruhebuje afitiye buri umwe muri bo. Papa ati: “Mureke mugerweho n’indoro ye yuje impuhwe yiteguye kubabarira ibyaha byanyu, indoor ishobora guhindura ubuzima bwanyu no gukiza ibikomere by’imitima yanyu, indoro imara inyota ikomeye iri mu mitima y’urubyiruko: inyota y’urukundo, y’amahoro, y’ibyishimo n’umunezero nyakuri. Nimumusange mwitinya. Muze mumubwire ikibari ku mutima”(Ubutumwa papa Fransisco yageneye urubyiruko 2016). Iyi ni impamba ikomeye Umushumba wa Kiliziya ahaye urubyiruko muri uyu mwaka wa Yubile y’impuhwe z’Imana.
  1. Mu rwego rw’urubyiruko, hari ibikorwa byateguwe bitegura uyu munsi?
Kuko uyu munsi uhimbazwa mu ma Paruwasi yose yo mu Rwanda ndetse no mu rwego rwa buri Diyosezi, buri rwego ruwutegura kuburyo
Imana ibahe Umugisha
Padri Léonard MUNYANGAJU
Umunyamabanga w’Akanama k’Abepiskopi gashinzwe iyogezabutumwa mu Rubyiruko

Byanditswe : tariki ya 04 Gashyantare 2016 saa 09:54:48, ubu , : 336
Uwabitangaje : Secretariat CEPJ

֩ Ibitekerezo kuri iyi nkuru (0)

Nta gitekerezo kiratangwa kuri iyi nkuru, tanga agatego ube uwa mbere kugira icyo ubivugaho

Umugenzuzi

Funga Amazina:

Ijambo ry'ibanga:

Ohereza igitekerezo

Funga       
     

-
-


B I U URL    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Ohereza ifoto (itarengeje 200 kb), ariko si ngombwa

Andika iri jambo ry'igenzura:   53bab