Ngire icyo mbwira urubyiruko

CEPJ
Urubyiruko na sida.jpg

Iki gitekerezo cyatangajwe mu kanyamakuru "Le Nouveau Roc-Ni wowe Rutare" no 13, Nyakanga 2006 ko muri Paruwasi ya Cyahafi. Umvandimwe Uwanyirigira Béatrice aragira urubyiruko inama zinyuranye, cyane cyane izerekeye kwirinda ingeso mbi y'ubusambanyi. Akibutsa urubyiruko ko ari rwo mizero y'igihugu na Kiliziya, kandi ko Uhoraho ari we gisubizo ku bibazo bahura nabyo.

Rubyiruko nkunda, kenshi na kenshi abakangurambaga, abarezi n’abayobozi b’ingeri zose tutibagiwe n’abahanzi mu bitangazamakuru bakunze kwigisha urubyiruko kwirinda kwiyandarika, rukirinda ubusambanyi n’ibindi birworeka mu maraha y’iby’isi…

Nibyo koko, SIDA iriho imaze kuba icyorezo, ahubwo igitangaje nuko mbona byakomeye cyane mu rubyiruko rwose ubona ntacyo ibabwiye, ubu ujya kumva ukumva umuntu arakubwiye ati SIDA ni indwara kimwe n’izindi ! Biratangaje kandi birababaje.

Hari indwara zisanzwe zizana, ibyo birumvikana, ariko SIDA ngo ni indwara nk’izindi, kandi ari wowe uyitera ? Ese wowe urajya kubona, ukabona umwana w’umwari yiyambariye mpene barebe (mini), undi nawe yiyambariye dore uko ndemye (collant) na ntacyo mpisha (mukondo wazi) ; umusore wawe nawe ati natanzwe, ubwo urukundo rugacacana ; ariko ubwo urwo rukundo urarwumva aho ruvuye ? Nyuma y’urwo rukundo haza kurya amaraha avanze n’ubusambanyi. Ejo bakaba barahararukanywe, kuko rwa rukundo atari cyimeza, ahubwo ari irari, iyo rishize rero nawe urabyumva, umwe agahita ashaka icyo bise ngo ni inshuti undi nawe bikaba uko. Abo bose ntibaziranye, ntuzi ibye nawe ntakuzi neza, yemwe ntimuvuze ngo mugiye kurushinga, iraha gusa mukumva ko ari ryo rukundo, kandi urwo aba ari urukundo rutagomba. 

Ingorane ziri muri bene urwo rukundo ni nyinshi zitera ababyeyi kuhababarira ; ngizo izo ndwara, ngaho abana b’ibinyendaro bandagara cyangwa se habaho ababyeyi bazima bagahatana no kumurera n’ibindi byinshi muzi. Bene abo bana barahangayika cyane, kuko uburere bwabo buba ntabwo, na ba nyina kandi nabo nta mahoro bagira, ari uwigaga arivamo agatangira inzira y’uburaya.

Rubyiruko, nyamara umuti wabyo uroroshye, kugana inzira y’Uhoraho, niwe muti wuzuye kandi utaruhije, maze akakwereka uwo yaguhitiyemo utiriwe uta igihe. Byonyine ubusambanyi ni icyaha mwese murabizi, iyo utekereje Yezu Kristu ku musaraba, ukamenya neza ko yawugiyeho kubera ibyaha byacu, ukibuka buryo ki yatikuwe icumu mu rubavu uzirikana n’ibyabibanjirije, bamukubita, bamuvuma n’ibindi yakorewe biteye agahinda, kandi ari ukubera wowe, ntiwakwifuje kongera kumubabaza.

Ikindi nababwira Rubyiruko, nuko mugomba kumenya ko ari mwe duhanze amaso, ari mwe Rwanda rw’ejo, ari mwe muzubaka igihugu ejo hazaza, nimumara kwandagara se mukuzura iyo SIDA muzaba mukirumariye iki ? Muzaba se abo gusenya igihugu twiherewe n’Imana aho kugira ngo mugishyigikire ?

Ndabarega, ndabahana nkamwe nkumi mwadukanye ingeso zo kuzura n’abasaza bababyaye, mwarangiza imvugo ikaba iyo kuvuga ngo mfite igipapa, koko, ibyo ni ibintu ? Abasore nabo bati mfite ibebi (baby)-icyana, ibyo bintu biteye isoni, kandi biranababaje. Ese Muzehe wowe ubona ufite umwana wawe mu kwaha, ariko ugashimishwa no kumutoza ingeso mbi, ngaho umusohokana buri mugoroba, utaye umukecuru wawe mu rugo aho ugira ngo Imana irasinziriye ?

Oya nimusigeho rwose, muzirikane ko iyi si turimo ari icumbi, mwiyame ibibanezeza bya Sekibi, kuko ari iby’igihe gito, mukunde kurya mwiyushye akuya, ngira ngo murabizi neza ukuntu Yezu Kristu yaduhaga urugero ubwo yajyaga yegera Yozefu umurinzi we akamufasha kubaza.

Rubyiruko, nimufate intwaro yo gukunda Imana, mukunde imirimo, mwirinde ubunebwe byose bizashoboka.

Umuvandimwe ukunda urubyiruko

UWANYILIGIRA Beatrice


Byanditswe : tariki ya 02 Ugushyingo 2017 saa 16:39:11, ubu , : 378
Uwabitangaje : Robert MAKUTA

֩ Ibitekerezo kuri iyi nkuru (0)

Nta gitekerezo kiratangwa kuri iyi nkuru, tanga agatego ube uwa mbere kugira icyo ubivugaho

Umugenzuzi

Funga Amazina:

Ijambo ry'ibanga:

Ohereza igitekerezo

Funga       
     

-
-


B I U URL    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Ohereza ifoto (itarengeje 200 kb), ariko si ngombwa

Andika iri jambo ry'igenzura:   ff226